سن : کودک هجده ماهه 

بدانیم:

کیسه های حبوبات و بادکنک هابرای جابجایی حرکتی و آگاهی زمانی از سرعت ریتم و زمان بندی بسیار مناسب هستند.

چه وقت باید کیسه ی حبوبات را رها کنم تابه هدف بخورد؟ نوپایان چگونگی این فعالیت را یاد بگیرند

برای تجربه ی رنگها از کیسه های حبوبات سیاه، سفید، زرد، سبز، آبی و قرمز استفاده کنید.

برای مطالعه بیشتر : بازی با کودک یک ساله 

پرت کردن و گرفتن بادکنک

از کودک بخواهید بادکنک را دو دستی نگه داشته و آن را به سمت بالا پرتاب کند آیا می تواند آن را بگیرد؟

بازوها در حالی که در طرفین و به سمت خارج قرار دارند ناگهان به سمت هم می آیند تا بادکنک را بگیرند.

پاس دادن و رها کرن کیسه های حبوبات

کیسه های حبوبات را از یک دست به دست دیگر انتقال دهد هر بار رنگ آنها را بگوید.

هدف رها کردن کیسه است آیا کودکان می توانند آنها را فقط چند سانتی متر پایین بیاندازند ؟

در فعالیتهای بالا برنامه ریزی حرکتی پایه ای ، مهارت های حرکتی ظریف و آگاهی از اجزای بدن به کار گرفته می شوند. پایین انداختن کیسه حبوبات در زمان مناسب مشکل است اما تمرین منظم راه های عصبی قوی ای در مغز به وجود می آورد که سبب تسهیل انجام این فعالیت می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشد کودک یک ماهه تا کودک دو ساله می توانید به سایت بهداشت و سلامت نسخه مراجعه کنید.